COMISSÃO ORGANIZADORA

Prof. Dr. Leonardo da Silva Oliveira (UFPel) – Coordenador

Profª. Drª. Merielen de Carvalho Lopes (UFPel)

Profª. Drª. Cristiane Pedrazzi (UFPel)

Profª Drª. Érika da Silva Ferreira (UFPel)

Prof. M.Sc. Marcos Müller (UFPel)

Prof. M.Sc. Rafael Beltrame (UFPel)

Prof. Dr. Élio José Santini (CCR/UFSM)

Prof. Dr. Rômulo Trevisan (CESNORS/UFSM)

Profª M.Sc. Silviana Rosso (UNIPAMPA)

Acad. Luciani da Silva Mota (UFPel)

Acad. Márcio da Fonseca Martins (UFPel)

Acad. Priscila dos Santos Antuart (UFPel)

Acad. Reinaldo Haerter (UFPel)